Kult Śmierci, czyli magia wyrzutków społecznych i przestępców…?

La Santa Muerte, czyli Święta Śmierć to kult, który najprawdopodobniej pojawił się w mieście Meksyk w XX w, choć przez wielu utożsamiany jest z naprawdę masą dawnych wierzeń jak misteria eleuzyńskie, które swoje przekonania opierały na micie o porwaniu Persefony przez boga Hadesa, a także misteriów orfickich, które powstały w IV w p.n.e. i skupiały się na swoistym przekroczeniu barier śmiertelności i wyjścia z reinkarnacyjnego cyklu, który za każdym razem kazał nam zaczynać wszytko na nowo i żyć na tym często bardzo złym świecie.

Kult Śmierci jak sama nazwa wskazuje skupia się na oddawaniu czci Śmierci – Jednak nie tej czysto fizycznej, a prawdziwej postaci kobiecej, która objawia się jako kościotrup, ubrany w pelerynę i obdarzony aureolą, a także oczywiście dzierżący niszczycielską kosę. La Santa Muerte to szkoła misteryjna, która w początkowych fazach istnienia skupiała się na rytuałach, które miały zapewnić swoim wyznawcom bezpieczeństwo przed wszelkiego rodzaju tragediami i, oczywiście śmiercią. Były to, więc początkowo osoby bardzo niskich klas społecznych jak panie do towarzystwa, czy przestępcy, którzy praktycznie na każdym kroku byli narażeni na utratę życia. Potem w 1994 roku w Meksyku doszło do olbrzymiego kryzysu, jeśli chodzi o finanse, więc osób ubogich i takich, które musiały zarabiać przez wypełnianie bardzo niebezpieczne zajęć zaczęło przebywać.

Ludzie szukali, jednak pomocy u Santa Muerte nie tylko z względu na niebezpieczeństwo, ale także zagubienie: Świat nie był dobrym miejscem, bowiem wszyscy którzy choć trochę odbiegali od wzorca stawali się wyrzutkami (również w swojej religii), więc poszukiwali alternatyw i ukojenia, i zwracali się do Śmierci, która ze względu na swój charakter była neutralna i przyjmowała każdego. Bez względu na kolor skóry, orientacje, religię, czy zawód! Co więcej ta neutralność tej istoty sprawiała, że coraz więcej czarownic i magów zaczynało się interesować jej kultem, bowiem słynęła ona z pomocy w odprawianiu magii: Bez względu na intencję, jakiej dany rytuał był poddany! Ze względu na fakt, że La Santa Muerte nie jest religią, a szkołą misteryjną nie ma w niej żadnych dogmatów, czy nakazów, a postępowanie i uczynki jego wyznawcy są poddawane mocy sumienia danej osoby, czy jego prywatnym przekonaniom!


Author: administrator

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.