Franciszek z Asyżu w przepowiedni wspomniał o Papieżu Franciszku? Przerażająca prawda o Ojcu Świętym wychodzi na jaw?

Franciszek z Asyżu był założycielem zakonu  franciszkanów obdarzonym stygmatami. Mężczyzna poświęcił sporą część życia na nawracanie np.  wyznawców Islamu na wiarę w Jezusa! W czasie swojego życia Franciszek przeżywał też wizje, które zapisywał mając nadzieję, że pomogą przyszłym pokoleniom. Jedna z nich dotyczyła Archanioła z siedmioma skrzydłami, który wisiał na krzyżu. Inna przepowiednia Franciszka   być może spełnia się na naszych oczach. Wszelkie szczegóły na temat tajemniczej przepowiedni w nagraniu poniżej:


Stygmatyk pisał:Demony będą miały moc, bo wiara zostanie tak oszpecona, że chrześcijanie nie będą mieli zaufania do osoby z władzą Papieską. W tym czasie na tron wejdzie osoba, która nie zostanie wybrana kanonicznie. Pytanie tylko o co może chodzić z niekanoniczne wybranym Papieżem.

Niektórzy twierdzą, że z pewnością chodzi tu o Papieża Franciszka, który  rzekomo nie został wybrany zgodnie z Universi domini gregis w której znajdują się skomplikowane zapisy dotyczące tego jak należy wybrać Ojca Świętego. Wspomniane jest tam iż w czasie konklawe mogą odbywać się najwięcej cztery głosowania w ciągu jednego dnia.  I w przypadku wyboru papieża Franciszka niektórzy mają na ten temat wątpliwości.

Bowiem gdy trwało jedno z głosowań dwie kartki elektorskie zostały ze sobą sklejone i ostatecznie głosy się ze sobą nie zgadzały, więc zarządzono ponowne głosowanie, czym rzekomo złamano zapis z  Universi domini gregis, bo głosowań w jednym dniu odbyło się pięć, a nie cztery jak być powinno.

Warto też wspomnieć o tym co dalej zapowiada Franciszek z Asyżu o fałszywym Papieżu. Czy chodzi o Papieża Franciszka?  Przez niego ilość skandali znacznie wzrośnie. Jak tylko może będzie się starał prowadzić każdego do śmierci. Jego panowanie doprowadzi do podziałów i rozłamów. Tylko Ci którzy wytrwają w wierności będą mogli cieszyć się koroną życia. Bóg ześle nie pasterza, ale niszczyciela, ponieważ świętość została wyśmiana nawet przez tych którzy powinni być jej całkowicie oddani. Czy faktycznie mowa tu o Papieżu Franciszku? Czy Franciszek doprowadzi do  rozłamów w Watykanie.

Author: administrator

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.