5 znaków, że przeszedłeś reinkarnację! (NAGRANIE)

Reinkarnacja to cykl znany w wielu religiach. Pogląd, że po zakończeniu egzystencji dusza przechodzi w nowe ciało staje się coraz bardziej popularny i dziś nie tylko wyznawcy buddyzmu, czy hinduizmu uznają to za jedną z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy tego, co dzieje się gdy odejdziemy. Reinkarnacja ukazuje ciągłą ewolucję, czyli fakt że jeśli w danym wcieleniu sprawdziliśmy się dobrze możemy pójść dalej i np. wcielić się w istotę jeszcze bardziej rozwiniętą.

Jeśli jednak nie nauczyliśmy się tego co należy możemy się np. cofnąć i stać się kimś mniej rozwiniętym.  Istnieją różne poglądy na temat reinkarnacji i niektórzy uważają, ze zwierzęta mogą wcielać się tylko w inne zwierzęta – podobnie jak ludzie tylko w innych ludzi. Inni znowu uważają, że zwierzę może stać się człowiekiem.  Poglądów jest wiele… Istnieję dusze stare, czyli takie które miały mnóstwo wcieleń, jak i młode czyli takie które miały tych wcieleń jeszcze niewiele lub nawet jest to ich pierwsze wcielenie. Jak więc rozpoznać czy nasza dusza przeszła już cykl reinkarnacji?

Author: administrator

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.