5 niesamowitych objawień Jezusa nagranych na kamerze!

Naród będzie przeciw narodowi, a królestwo wystąpi do walki z królestwem. Nastąpią bardzo silne siły z ziemi, nadejdą braki w jedzeniu, choroba i niezwykłe zjawiska oraz wielkie znaki na niebie. Będą też znaki w samych gwiazdach, na Srebrnym Globie i mocy Słońca. Narody będą bezradne. Niebiosa się poruszą i świat przemieni się.

Tak Biblia opisuje świat przed nadejściem Apokalipsy kiedy Ziemia zniknie, a na jej miejsce pojawi się nowa, choc bardzo się różniąca. Biblia opisuje że wtedy pojawią się liczne znaki na niebie, na Ziemi, Słońcu, Księżycu i gwiazdach.

One zapowiedzią sąd i odkupienie. Czy właśnie jeden z tych znaków nagrano nad Morzem? Rodzina spędzała tam wakacje i w pewnej chwili jedna z osób ujrzała na niebie coś dziwnego przypominającego twarz Jezusa Chrystusa, który według Biblii ma przyjść w chwale i sądzić żywych i umarłych. Czy to znak zapowiadający Apokalipsę?

Author: administrator

Share This Post On