Kabała – Magia podarowana ludziom od Boga!

Kabała stanowiła świętą wiedzę, znaną Bogu i aniołom, jeszcze przed stworzeniem świata… Kiedy pierwsi ludzie, ze względu na swoje nieposłuszeństwo zostali wygnaniu z raju u boku Adama pojawił się boski posłaniec , który przekazał mężczyźnie tą wiedzę, mając nadzieję, że dzięki niej ich cnoty, które wówczas utracili zostaną przywrócone. Wiedza ta została następnie przekazana dalszym pokoleniom Adama, jednak z czasem zaginęła lub w jakiś sposób została stracona. Dopiero po biblijnym potopie Bóg ulitował się nad biednym Noe i przekazał mu tą mistyczną mądrość, która z czasem również zaginęła.

Podobna sytuacja miała miejsce z Abrahamem, który przekazał tajemnice Izaakowi, a następnie on wdrożył w nią Jakuba, niestety w czasie niewoli egipskiej wszystko poszło na marne, a wiedza znów przepadła.. Dopiero, dzięki Mojżeszowi kabała zaczęła się rozprzestrzeniać na większą ilość ludzi, niestety dotyczyło to wyłącznie kapłanów, ze względu na grzeszność ludu, który zwyczajnie nie był godzien spotkania z tą siłą. Tak właśnie cała ta mądrość przez tysiące lat była przez duchownych ukrywana, dopiero, dzięki pewnemu rabinowi i jego synowi spisano sekrety kabały, które potem zostały rozpowszechnione.

Istnieją, aż cztery główne gałęzie, przynależące do kabały. Pierwszy z nich to tzw. kabała dogmatyczna, opierająca się na studiowaniu i zapoznawaniu się z księgami, takimi jak m.in. Tora, Jecira, czy Sefer. Następna to bardziej lubiana przez wszelkich adeptów, czyli kabała praktyczna, która zajmuje się tworzeniem potężnych talizmanów i amuletów, które mają za zadanie chronić osobę lub też przyciągnąć do niej coś lub kogoś, kogo pragnie.

Jest to bardzo pożądana przez ludzi dziedzina, bo pozwala dostąpić naprawdę dużej mocy sprawczej i ochrony przed przerażającymi bytami z innych światów. Istnieje, także tzw. kabała literowa, w której szuka się zależności pomiędzy liczbami i literami alfabetu, czyli po prostu synonimów dla danego słowa, a także niezapisana kabała, czyli rozważania na temat Drzewa Życia, które razem z Drzewem Poznania Dobra i Zła rosło w raju i posiadało m.in. zdolność do czynienia nieśmiertelnym. Uprzedzam jednak, ze jest to bardzo zawiła i trudna w zrozumieniu dziedzina kabały, co nie znaczy, że pozostałe są proste…

Author: administrator

Share This Post On

Submit a Comment