Prawda o abdykacji Benedykta XVI wyszła na jaw? „Muzułmanie zagrozili Papieżowi”

Rezygnacja ze stanowiska głowy Kościoła Katolickiego przez papieża Benedykta XVI spotkała się z masą kontrowersji – szczególnie przez fakt, że był to pierwszy taki przypadek od 1415 roku. Oficjalnym powodem odejścia miało być słabnące zdrowie i podeszły wiek, które stanowczo utrudniają pełnienie tak ważnego stanowiska! Ale, czy jednak na pewno jest to prawda, a może to tylko zasłona dymna, która ma zmylić wiernych przed poznaniem jeszcze poważniejszego i jeszcze straszniejszego faktu, który właśnie dzisiaj wypełnia się na naszych oczach…?

Benedykt XVI dał się poznać jako przeciwnik religii muzułmańskiej w 2006 roku, kiedy to na Uniwersytecie Ratyzbońskim wygłosił wykład,w czasie którego stwierdził, że paliwem islamu jest całkowity fanatyzm i brak zdrowego rozsądku, a także stwierdził, że jedynym co do naszego świata wniósł prorok Mahomet jest groza, czynienie zła i używanie argumentu miecza, by rozprzestrzeniać dalej wiarę. To właśnie wtedy rozpoczęła się nagonka muzułmanów na Ojca Świętego, którzy zarzucali mu brak tolerancji i nawoływanie do nienawiści.

Benedykt XVI zasłynął, także próbami zmiany postanowień II Soboru Watykańskiego, które dotyczyły kontaktów katolików z muzułmanami i stwierdzały, że możliwość zbawienie otrzymają także islamiści, którzy nawrócili się na wiarę katolicką i czczą zarówno Boga chrześcijan jak i swojego…

Według wielu teorii to właśnie to był prawdziwy powód odejścia papieża ze stanowiska: Fakt, że duchowni chcieli łamać zasady Boga i pozwalać islamistom na niszczenie chrześcijańskiej religii i wyznawanie zupełnie odmiennych wierzeń jednocześnie. Gdy, jednak Joseph Ratzinger w 2013 odszedł ze stanowiska nikt nie przykładał wiary w tą teorię, jednak teraz w obliczu wszelkich zamachów i prześladowań wielu kapłanów określa słowa Benedykta o zbrodniczych zapędach islamu jako wręcz prorocze.

Czyżby Benedykt swoimi działaniami chciał nie dopuścić do przejmowania uchodźców do Europy? I, gdy zauważył, że nie ma na to wpływu sam postanowił odejść lub może ktoś na niego wpłynął?

Author: administrator

Share This Post On

Submit a Comment