SZ0KUJĄCE Proroctwa PAPIEŻY – Jan Paweł II i Benedykt wiedzieli, Co Nadchodzi?(NAGRANIE)

Polski Papież nazywany przez niektórych najlepszym papieżem spośród wszystkich. Wiele osób postrzegało go jako osobę otwartą, ale też niezwykle wierzącą i silną. Inaczej było zarówno z papieżem Benedyktem jak i aktualnie urzędującym papieżem Franciszkiem.

Papież Benedykt XVI postrzegany był jako człowiek o wielkiej wierze, jednak też osoba zbyt zamknięta i za mało otwarta na drugiego człowieka. Za to znowu papież Franciszek postrzegany jest jako duchowny, który jest zbyt otwarty na inne myślenie i inne wartości, które nie zawsze są zdaniem wielu osób zgodne z tradycyjnym chrześcijaństwem,

A właśnie Jan Paweł II był osobą, która wzbudzała szacunek, ale i uśmiech. Jednak polski papież miał też pewien sekret, o którym wiele osób nie wie. Chodzi o jego doświadczenia duchowe.

Chodzi o cuda jakich miał dokonać, ale też objawienia, których doświadczył. Jedna z wizji papieża była tak tajemnicza, że wiele osób doszukuje się w niej zapowiedzi końca naszego świata. Posłuchajcie o niej tu w NAGRANIU niżej:

Author: administrator

Share This Post On