Stefan Ossowiecki – telepata i jasnowidz, który potrafił być w dwóch miejscach jednocześnie!

Stefan Ossowiecki był polskim inżynierem jak i badaczem zjawisk niewyjaśnionych, urodzonym w 1877 roku w Moskwie. Swój pierwszy dar odkrył w wieku 14 lat, kiedy całkiem przypadkowo zaczął odbierać telepatycznie myśli osób, znajdujących się w jego otoczeniu i tym samym mógł poznać tajemnice wybranego człowieka. Z czasem jego umiejętności ewoluowały i zaczęły objawiać się u niego, także zdolności telekinetyczne, dzięki którym używając siły umysłu nauczył się poruszać przedmioty bez fizycznego kontaktu. Największym zainteresowaniem cieszył się, jednak jego potężny dar jasnowidzenia, który sprawił, że często bywały u niego tak znakomite osoby jak Ignacy Paderewski czy Józef Piłsudski, którzy ciekawi byli swojej przyszłości i kroków, które mieliby podjąć w danej chwili, by odnieść sukces i nie stracić swojego statusu. Do jego najbardziej znanych przepowiedni należało dokładne wskazanie miejsca upadku samolotu w Bułgarii w 1937 roku, a także po części opisanie okoliczności swojej własnej śmierci. Stefan został najprawdopodobniej  zamordowany w czasie powstania warszawskiego przez gestapo 5 sierpnia  1944 roku, a jego ciało nie zostało odnalezione. Według wielu podań mężczyzna posiadał, także umiejętności bilokacji, dzięki którym potrafił   przebywać w dwóch miejscach jednocześnie, a także dar opuszczania fizycznego ciała i widzenia aury innych ludzi.

Author: administrator

Share This Post On

Submit a Comment