Anioły nagrane w Ukrainie – Proroctwo Biblijne Spełniło Się!

Anioły to istoty paranormalne. Wspominały o nich ludy całego świata opisując potężne stworzenia będące pośrednikami między światem śmiertelników, a istot wyższych jak Bogowie, czy Bóg. Różnie te istoty bywały ukazywane, ale zawsze miały niezwykłą moc.

W tym miejscu warto wspomnieć, że takim pośrednikiem w mitologii Starożytnej Grecji był nim które niósł wszelkie wiadomości od Bóstw. Był istotą, która mogła przekraczać cienką granicę między życiem, a jego końcem. W Starożytnym Egipcie także występowali pośrednicy. Były to stworzenia, które miały w sobie cechy zarówno człowieka, ale i zwierzęcia – Wszystkie potrafiły latać dzięki czemu szybko przekazywały wszelkie wieści. W Biblii opisywano Anioły jako istoty duchowe o wolnej woli, które wykonują nakazy od Boga, choć część z nich odwróciła się od Boga i zaczęła czynić zło.

Według Apokalipsy Świętego Jana Anioły pojawią się na naszej planecie na polecenie samego Boga. Słowa, które usłyszały od Boga ujawniają, że mają na Ziemi dokonać czegoś przełomowego. Czy może chodzić tu o wydarzenia w Ukrainie? To tam zauważano coś naprawdę bardzo dziwnego – Czy to Anioły i zarazem znak, że jedno z proroctw opisanych przez Świętego Jana właśnie się wypełniło. Gdy ludzie widzieli to nagranie nie kryli zachwytu, a zarazem zszokowania. Czy paranormalne istoty znane z Biblii są już na Ziemi?

Author: administrator

Share This Post On